HEM/HOME

ZEN & RENA LANDET-BUDDHISM

ZEN & PURE LAND BUDDHISM

Välkommen!

 

KUANYIN MANDALA SCHOOL OF ZEN är en självständig skola i den zenbuddhistiska traditionen med rötter i den japanska Soto Zen-skolan och som bildades 2012. Med verksamhet på två orter i Sverige (Stockholm och Motala i Östergötland) erbjuder vi intresserade möjligheten att studera och praktisera kinesisk och japansk kombinerad Zen och Rena Landet-buddhism – en metod med gamla anor och som utgör huvudpraktik i kinesisk, koreansk och vietnamesisk Zen samt i den japanska Obaku Zen-skolan. På följande sidor kan du läsa mer om oss och vår praxis och få information om hur du kan hitta till en zendo (dojo) om du vill pröva den här formen av Zen. Du kan alltid kontakta någon av lärarna antingen via e-post eller telefon om du har frågor.

 

Kontakt, Stockholm:

Ryusan T. Carlsten, Sensei (huvudlärare och mandalāchārya)

E-post: info@kuanyinmandala.se

Mobil: 073-204 24 05

 

Kontakt, Motala (Östergötland)

Meishū M. Haglund, Shuso (bitr. lärare och ūpāchārya)

E-post: meishuhaglund@outlook.com

Mobil: 070-492 09 28

 

Gå gärna med i vår facebook-grupp och ta del av det som händer i vår sangha.

 

 

Welcome!

 

KUANYIN MANDALA SCHOOL OF ZEN is an independent school in the Zen Buddhist tradition rooted in the Japanese Soto Zen school and was established 2012. Activities at two places in Sweden – Stockholm and Motala (Östergötland) – we offer opportunities to study and practice Chinese and Japanese combined Zen-Pure Land Buddhism – a method with a long history that today is the main practice in Chinese, Korean, Vietnamese Zen as well as in the Japanese Obaku Zen School. On following pages, you can read more about us and about our praxis and get information about where you can find a zendo (dojo) if you would like to try this type of Zen. You can always make contact with some of the teachers, either by e-mail or by phone if you

have any questions.

 

Contact Stockholm:

Ryūsan T. Carlsten, Sensei (Head Teacher and Mandalāchārya)

E-mail: info@kuanyinmandala.se

Mobile: +46 (0)73-204 24 05

 

Contact Motala (Östergötland)

Meishū M. Haglund, Shuso (Associate Teacher och Ūpāchārya)

E-post: meishuhaglund@outlook.com

Mobil: 070-492 09 28

 

Please join our group on Facebook and take part in the flow of what is happening in our sangha.