HEM

senast uppdaterad 2018-03-20

NON-PROFIT BUDDHIST SOCIETY: 802490-2960

info@kuanyinmandala.se

Webmaster: kuanyinmandala@yahoo.se

 

STOCKHOLM

MOTALA

HELSINGBORG

Om ditt liv idag störs av det förflutna, så lever du fortfarande i det förflutna. Handla annorlunda från och med nu och din framtid kommer bli annorlunda. Detta är den enkla principen om karma. Det är helt poänglöst att fråga sig tusen ”varför?” Handla nu! Agera nu! Slösa inte bort din tid.

KUANYIN

 

KUANYIN MANDALA SCHOOL OF ZEN är en självständig skola och kommunitet som grundades den 16 maj 2012. Skolan erbjuder zenbuddhistisk undervisning och praktik baserad på den grundläggande praktiken i den japanska Sōtō-Zen-traditionen men vi har i praxis även inkorporerat vissa metoder inspirerade från Jōdō Pure Land-buddhism och Tendai Lotus-buddhism som ”skickliga medel” (sanskrit: upāya) för att främja vårt uppvaknande, det vill säga insikt om Självet eller Självförverkligande.

 

Som centralt vördnadsobjekt (hōnzon 本尊) har vi valt den kvinnliga buddhan Kuanyin 観音 (japanska: Kannon eller Kanzeon); en symbol för den feminina aspekten av den medkännande visheten och andliga energin (i kinesisk taoism känd som yin-aspekten av tao 道,) därför att vi tror att vi särskilt behöver uppmärksamma, och i det dagliga livet förverkliga, den feminina vishetens princip i vår tid. All undervisning i Kuanyin Mandala har ett feministiskt teologiskt perspektiv och vi välkomnar alla utan diskriminering ifråga om kön eller könsidentitet, ålder, social eller etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös tro.

 

Håll dig uppdaterad!

Besök vår grupp på Facebook!