Start

Kuanyin Mandala

School of Zen

Buddhistiska studier och meditation

観音荼羅禪宗

Välkommen!

Kuanyin Mandala School of Zen är en självständig skola i den zenbuddhistiska traditionen som erbjuder intresserade möjligheten att studera och praktisera Zen tillsammans i gemenskap och i traditionella former. Vi följer i huvudsak den japanska Soto-Zen-traditionen men kompletterar vår praktik med vissa metoder inspirerade av Jōdōshinshū (Rena Landets) buddhism och Tendai Lotus-buddhism i stadig förankring i Māhāyāna-traditionen. På de olika sidorna kan du läsa mer om oss och vart du kan vända dig för att praktisera.

Följ vår grupp på Facebook: www.facebook.com/groups/kuanyinsangha