START

Den här hemsidan är under uppbyggnad!

 

This site is under construction!

Kuanyin Mandala School of Zen, även kallad endast Kuanyin Mandala, är en fristående och självständig (independent) skolbildning i den zenbuddhistiska traditionen som bildades den 16 maj 2012. Med ”skolbildning” avses en särskild praxis av teori och praktik som baseras på japansk Soto Zen-buddhism kompletterad med vissa element av Jōdō-Pure Land-buddhism och Tendai-Lotusbuddhism. Detta gör Kuanyin Mandala till en synkretistisk skola beträffande lära och metod med förankring i bred māhāyāna-buddhism, men till yttre form och tradition definieras skolan som en självständig gren av japansk Soto Zen-buddhism i vars traditionsnamn skolan utdelar sina auktoriseringar, konfirmationer och ordinationer – det senare i den linje som går tillbaka till den japanska zenmästaren Taisen Deshimaru (1914-1982) som startade sin mission i Paris i slutet av 1960-talet. Kuanyin Mandala School of Zen gör dock ej anspråk på att representera Soto Zen-skolans mission och är ej ansluten till något annat samfund eller organisation. Kuanyin Mandala School of Zen är sin egen auktoritet med sin egen tradition formellt såväl som informellt. Ansvarig för verksamheten är skolans mandalāchārya (abbot), och ämbetet innehas idag gemensamt av Ryūsan T. Carlsten och Renhan B. Waldner. Bitr. abbot (ūpācharya) är Meishū M. Haglund.