GRUNDARE

Grundare

Kuanyin Mandala School of Zen grundades 2012 på initiativ av zenprästerna Ryūsan T. Carlsten (t.v.) och Renhan B. Waldner (t.h.). De innehar idag ämbetet mandalācharya (abbot) respektive upācharya (vice abbot) i samfundet. De båda har praktiserat Zen sedan i mitten av 1980-talet.

Ryūsan T. Carlsten (f. 1965) fick ordination som zenpräst (shukke tokudo 出家得度) 1989 inom den japanska Sōtō-Zen-traditionen. 1995 började han studera Pure Land Buddhism (Jōdōshinshū) med handledning av lärare i Japan och England. Studierna ledde fram till en integrerad praktik med den kinesiske zenmästaren Yongming Yenshou (904–976) och hans undervisningar som inspirerande förebild. Vidare studier i vajrayāna-buddhism ledde så småningom fram till den typ av praktik som idag ligger till grund för Kuanyin Mandala. Ryūsan blev i maj 2016 auktoriserad zen-lärare av Ven. Ziyún-rōshi Evert Sundien. Ryūsan har avlagt teologie magisterexamen vid Linköpings universitet och Teologiska Högskolan Stockholm. Civilt arbetar han idag inom folkbildningen och bor med familj i Stockholm.

Renhan B. Waldner (f. 1965) fick bodhisattva-ordination (jukai 受戒) 1991 inom den japanska Sōtō-Zen-traditionen. Tillsammans med Ryūsan T. Carlsten började han studera Pure Land Buddhism (Jōdōshinshū) 1995. I september 2017 fick han ordination till zenpräst (shukke tokudo 出家得度) av Ryūsan och året efter certifieringen inka shōmei 印可証明 med auktorisation till zenlärare. Renhan har avlagt en filosofie magister i musikpedagogik vid Örebro universitet. Civilt arbetar han som musiker och musiklärare och bor med familj i Motala, Östergötland.