KUANYIN

Kuanyin

Den som första gången besöker ett zen-center som hör till Kuanyin Mandala finner att det på butsudan 佛壇 (det buddhistiska altaret) mitt i rummet står en staty av den kinesiska Kuanyin, den kvinnliga upplysnings-gestalten, i centrum (istället för en ”vanlig” buddha-staty) omgiven av ljus och blommor. Anledningen till det är att vi i praktik och undervisning på ett särskilt sätt lyfter fram de kvalitéer som Kuanyin-ikonen personifierar i form av Försoningens mystik, kärleksfullt engagemang, medkänsla och sammanfattande visdom (prajñā pāramitā) då vi tror att dessa kvalitéer är vad som måste lyftas fram tydligare i vår tid och omsättas i vardagens liv.