SAMFUND

Samfund

Kuanyin Mandala School of Zen välkomnar alla som vill studera och praktisera Zen enligt vår praxi. Medlemskap ansöker du om genom skriftlig individuell ansökan till abbot ryusan@kuanyinmandala.se. Varje ansökan prövas utifrån personligt brev och samtal.

Medlemsavgift 2019 är 200 kronor. Terminsavgifter kan tillkomma på lokalorter.

Mer information? Mejla till info@kuanyinmandala.se.

 

Som medlem i Kuanyin Mandala har du möjlighet att

 

Ÿ - praktisera med certifierade lärare i en genuin zen-tradition

Ÿ - ta emot ordination till zenbuddhistisk lekman (zaike tokudo 在家得度)

Ÿ - träna och utbilda dig till zenpräst (shukke tokudo 出家得度)

Ÿ - deltaga i ett progressivt utbildningsprogram för att själv bli lärare

Ÿ - erhålla själavård, stöd och hjälp i olika livssituationer

Ÿ -  vara delaktig i ett buddhistiskt samfundsliv och praktisera i gemenskap med andra

Ÿ - deltaga på retreater, kurser och pilgrimsvandringar till redu