If your life today is disturbed by the past you are still living in the past. Act different now and your future will be different. This is the very simple law of karma. It is pointless to ask thousands “why?” Just do it! Just act! Don’t waste your time.

 

KUANYIN (THE WISDOM OF THE LOTUS SUTRA)

KAUANYIN MANDALA SCHOOL OF ZEN är en fristående skola och oberoende samfund i den japanska zenbuddhistiska traditionen som grundades 2012. Kuanyin Mandala erbjuder möjlighet till meditation och buddhistiska studier tillsammans i gemenskap med handledning av certifierade lärare.


Bakgrund


Kuanyin Mandala härleder sina munk/nunna-ordinationer (shukke tokudo 出家得度) till den japanska Sōtō-zen-traditionen via den japanska zenmästaren Rōshi Taisen Deshimaru (1914-1982) som grundade en mission i Frankrike i slutet av 1960-talet. Kuanyin Mandala School of Zen tillhör dock inte Sōtō-zen-samfundet (Sōtōshū), utan är en fristående skola vars praxis också innefattar Rena Landet-buddhismen (Jōdōshū/Pure Land) med utövande av olika former av Nembutsu (kontemplativ bön och recitation). Den här formen av kombinerad praktik är vanligt förekommande i kinesisk, koreansk och vietnamesisk Zen samt i den japanska Ōbaku-zen-skolan, den tredje riktningen av Zen i Japan. I Kuanyin Mandala har vi dock anpassat såväl praktik som samfundsordning till nutida villkor och förutsättningar i västerländsk kultur och samhälle. 

ubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Verksamhet


Kuanyin Mandala School of Zen bedriver idag verksamhet i Stockholm (huvudcentrum) samt i Helsingborg och i Motala (lokal-grupper) där vi erbjuder...


- zazen 1-2 gånger/vecka

- zazenkai, dagsretreat (lördagar) 1 gång/månad

- sesshin (weekend-retreat) 2-3 gånger/år

- kurser och föreläsningar

- Meditationsvandring (pilgrimsvandring) 1-2 gånger/sommar


Som medlem i samfundet kan man också utbilda sig till lärare i olika steg där studierna bedrivs på en akademisk kvalitetsnivå med examination och certifiering.


Kuanyin Mandala bedriver idag ett nära samarbete med

Zendo St. Uriel.


För uppdaterad information om våra verksamheter, följ oss på Facebook!

www.facebook.com/groups/kuanyinzen