Arkiv

Bortom skillnad

är titeln på en magisteruppsats i teologi av Ryūsan Thorbjörn Carlsten. framlagd i juni 2018. Med hjälp av den buddhistiska läran om "Tre  kroppar" (trikāya) framlägger författaren en modell för transcenderande religionsteologi som kan harmonisera buddhism och kristendom för dem som

lever med en dubbel religiös identitet som buddhister och kristna.

Nembutsu and Zen

är en föreläsning av den japanska Jōdōshinshū-prästen och läraren Zuio

H. Inagaki-sensei där han ingående förklarar relationen mellan Pure

Land-buddhism och Zen teologiskt och historiskt perspektiv.

 

Port till verkligheten

Reportage om Zǐyún Evert Sundien och zen-skogstemplet St. Uriel i Härjedalen.

 

Spelfilm om zenmästaren Eihei Dogen (1200-1253).

 

BBC-dokumentär om buddhismen i Japan (1977)