Thorbjørn Ryūsan Carlsten, ōshō: Har studerat Zen och Pure Land Buddhism sedan 1984. Blev ordinerad zenmunk (shukke tokudo 出家得度) 1989, utnämnd till självständig lärare (kyōshi 教師) av Rōshi Evert Zǐyún Sundien 2016. Ryūsan har avlagt teologie magisterexamen samt examen som folkhögskollärare och är även prästvigd i anglikanska kyrkans tradition (Church of England). Arbetar civilt med arbetsmarknadsfrågor och bor med familj i Stockholm. Thorbjørn Ryūsan Carlsten är mandalācharya (direktor) och huvudlärare (ōshō) i Kuanyin Mandala School of Zen.   

Benny Renhan Waldner, ōshō: Började studera Zen 1985. Blev lekmanna-ordinerad i japansk Sōtō-zen 1991, ordinerad till zenmunk (shukke tokudo 出家得度) 2017 och i samband därmed utnämnd till lärare (kyōshi 教師) i Kuanyin Mandala av Thorbjørn Ryūsan Carlsten, ōshō. Renhan har avlagt filosofie magisterexamen i musikpedagogik. Arbetar civilt som musiklärare och bor med familj i Motala, Östergötland. Benny Renhan Waldner är upācharya (bitr. direktor) i Kuanyin Mandala School of Zen.

Meishū Haglund: Har studerat olika andliga traditioner under många år. Ordinerades till zennunna (shukke tokudo 出家得度) 2012 och bekräftades som bitr. lärare (shuso 首座 ) 2017 i Kuanyin Mandala av Thorbjørn Ryūsan Carlsten, ōshō. Leder idag verksamheten i Motala, Östergötland. Arbetar civilt inom herrkollektion och bor i Motala.

Håkan Shōdō Pontén: Har studerat och praktiserat zen sedan 1992 och tog emot ordination till zenmunk (shukke tokudo 出家得度) 2018 och bekräftades som bitr. lärare (shuso 首座) året efter (2019) i Kuanyin Mandala av Thorbjørn Ryūsan Carlsten, ōshō. Shōdō har master-examination som musiklärare från USA och arbetar civilt som musiker och musiklärare i Helsingborg där han leder verksamheten i Helsingborg sedan hösten 2019.

Jonas Myōdō Anundi: Är prästvigd i Liberala Katolska Kyrkan och började studera och praktisera zen med Rōshi Evert Zǐyún Sundien sedan 1994. Ordinerades som zenmunk (shukke tokudo 出家得度) 2016 och bekräftades som bitr. lärare (shuso 首座) 2018 i Kuanyin Mandala av Thorbjørn Ryūsan Carlsten, ōshō. Arbetar civilt som facklig ombudsman och bor i Stockholm.